MBA 2nd & 4th Sem Exam April-2017 Time Table

Pt. Ravishankar Sukla University, Raipur Chhattisgarh (PRSU), Time Table of MBA 2nd & 4th Sem Exam April-2017 declared :-

MBA 2nd & 4th Sem Exam April-2017 Time Table

Exam Timing 11:00am to 02:00pm

Category: 
Courses: